Szolgáltatások - Könyvtár

PATKÓSNÉ HANESZ Andrea
könyvtárvezető
Tel: 36-62-599-764

Dr. BERGER FERENCNÉ BERKES Katalin
könyvtáros
Tel: 36-62-599-764

BÖRCSÖK Szilveszterné
munkatárs
Tel: 36-62-599-527

Állomány és szolgáltatások

A könyvtár főleg folyóiratokat gyűjt a biokémia, biofizika, genetika és növénybiológia területéről, különös tekintettel a sejt- és molekuláris biológiai vetületre. A közel 100 előfizetett folyóirat és adatbázis az intézetek különböző kutatócsoportjai közötti együttműködést szolgálja. Közelítően 10 000 egységből álló könyvgyűjteményével és átfogó szolgáltatásaival a könyvtár egyedülálló szolgáltatást nyújt az MTA SZBK kutató gárdája és az Universitas munkatársai számára is.
A speciális MyCite adatbázisban rögzítik az intézmény kutatóinak publikációs és citációs aktivitását.

Általános könyvtári információk a felhasználók számára

Cím

H-6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
H-6701 Szeged, Pf.: 521
Tel: 36-62-599-764


Nyitva tartás

0-24 óráig az MTA SZBK munkatársai és a beiratkozott olvasók számára


Információ

Könyvtárunk több mint 30 000 kötet folyóiratot tartalmaz helybeni használatra és kb. 10 000 kötet kölcsönözhető könyvet.


Szabad polcok

A 2005-től megjelent előfizetett folyóiratok kötetei az olvasóteremben találhatók, a 2005. évig megjelentek pedig az onnan nyíló raktárban.


Tömör raktár

A lemondott folyóirat köteteket tartalmazza.


A könyvtárból folyóiratot nem szabad elvinni. Minden kikölcsönzött könyvért a kölcsönző felelős, amíg vissza nem kerül a kölcsönzésből. A kölcsönzött könyveket senki másnak nem szabad továbbadni.

Könyvtári szolgáltatások

  • Kölcsönzés: az olvasóteremben szerző+cím, ill. kulcsszó szerint lehet keresni a katalógusban, ahonnan megtudható, hogy hol található a dokumentum. Ha nem található meg a dokumentum, akkor a könyvtárosok mindig segítenek.
  • Fénymásolás: A könyvtár olvasójában egy önkiszolgáló fekete-fehér másoló áll rendelkezésre. A könyvtárosoknál kell feliratkozni a gép eléréséhez. A nyomdai munkatárs is készít fénymásolatokat a nyomda helyiségében 8-16 óráig.
  • Könyvtárközi kölcsönzés: ha a könyvtár nem rendelkezik a szükséges dokumentummal, akkor a könyvtárosok más könyvtárból, vagy külföldről is beszerzik azt.

Ha még több segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a könyvtárosokkal!